FIKP – MI – SC RESEARCH

A KUTATÁS LEÍRÁSA

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar Urbanisztika Tanszékének Urban Future Laboratory (UFLab) kutatócsoportja a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) / Mesterséges Intelligencia (MI) / Okos Városok (SC) kutatáshoz kapcsolódva magyarországi kis- és középvárosokkal foglalkozva a városok megtartó képességét/lehetőségét kutatja. Az ország egyik legkomolyabb településfejlődési kihívása az, hogyan lehet alapvetően a helyi energiákra építve, de külső támogatásokat is figyelembe véve megtalálni a létszámukban jelentősen csökkenő városok egyensúlyi helyzeteit, megtalálni a fordulópontot, a kulcs tényezőket.

A “smart city” és mesterséges intelligencia (tanuló algoritmusok) eszközrendszerének alkalmazási kereteit és települési/társadalmi/gazdasági hatásait kívánjuk kutatni. Ennek során a cél- és referencia-területek azonosítása után nemzetközi kitekintésben is elhelyezve a problémákat, áttekintve az egyes már kialakított gyakorlatokat, indikátorok meghatározására kerül sor a helyi igények és lehetőségek alapján. A kutatás nem teljes mélységében vizsgálja a települési rendszereket, hanem célzottan a “smart rendszerek” és a helyi társadalom kapcsolatának szempontjából, azt vizsgálva, hogyan lehet a meglévő személyes eszközökre építve javítani a városi szolgáltatások (társadalmi / infrastruktúrális hálózatok / közlekedés / lakhatás / stb.) hatékonyságát, a hozzáférés javulását és a smart-, illetve mesterséges intelligencia technológiák, segítségével új alternatívák kialakulását felvetni és elősegíteni. A kutatás elsősorban közvetlenül a helyi igényekre és lehetőségekre koncentrálva “kisprojektek”-re helyezi a hangsúlyt.


The research reported in this paper was supported by the Higher Education Excellence Program of the Ministry of Human Capacities in the frame of  Artificial Intelligence research area of Budapest University of Technology and Economics (BME FIKP-MI/SC)

Skills: 2018, 2019, 2020, research