TDK2022 – Climatepunk

TDK2022 // UFLAB / KLÍMAPUNK // CLIMATEPUNK

Alternatív jövőkoncepciók az UFLab projektjeiben

A téma műfaja lehet: tudományos, művészetelméleti, művészeti

Egyre valóságosabb a kérdés, hogy mit tehetünk, ha a Föld már nem tud jelenlegi formájában az otthonunk lenni. Milyen irányokba haladhatunk, hogy a klímaválságot kezelni tudjuk? Megfékezhetjük a katasztrófát a mai energetikai beavatkozásokkal vagy nagyobb lemondásokat igénylő alternatív megoldásokra van szükség?

A TDK témája egy olyan értékelési rendszer kialakítása, amely segít különféle városi szituációk átalakulását vagy megújítását célzó beépítések értékelésében a városi értékek, a klíma-jövő, a méltányosság-szolidaritás és a piaci érdekek együttes teljesülése szempontjából. A jövőt célzó beépítések napjainkban hol a méltányossággal-megfizethetőséggel, hol a klímaváltozással-ökológiai lábnyommal, hol a városi (önkormányzati) vagyoni, örökségvédelmi értékekkel foglalkoznak, de leginkább a beruházói érdekek teljesülésével. A jelenlegi metódusok, az engedélyezési-szabályozási normákra épülő szétforgácsolt döntések nem tudják (vagy nem akarják) ezeket együttesen vizsgálni. Nem látható, hogy a jelen döntései hatására városaink a jövőben milyen irányba fognak haladni. A kutatás célja egy kísérleti értékelés elindítása, több adott városi helyzet megújításának vizsgálatán keresztül. A hallgatók az UFLab jelenleg futó projekthelyszínei közül választhatnak területet, amelyek a 8. kerületben a DIO2040 (Orczy-Sárkány-Diószegi-Kőris utcák által határolt tömb), a Szeszgyár utca és a Losonci tér környezete vagy Budaörsön az EUCF pályázat „Pozitív Energia Körzet” akcióterülete.

A kutatás során a változók együttes vizsgálatát lehetővé tevő indikátorok és a közöttük lévő kapcsolatok meghatározása, párhuzamosan strukturált adatplatformok létrehozása lesz a feladat. Az értékelési rendszer segíthet olyan megoldásokat kialakítani, melyek előre láthatóvá teszik a tervezett változásokat, azok építészeti képével együtt.

Témavezetők: Alföldi György DLA, Kurucz Olívia, Harmathy Norbert PhD, Dobos Botond DLA

Jelentkezzetek! Ezeken az emailcímeken elértek minket: uflab@urb.bme.hu, alfoldi.gyorgy@urb.bme.hukurucz@urb.bme.hu

Skills: 2022, research