Social Urban Innovations

Social Urban Innovations – Városi Társadalmi Innovációk

A fizikai környezet fejlődése, a világban zajló szélsőséges gazdasági folyamatok hatására elakadt, miközben különösen a fejlődő térségekben egyre erősebb az igény a javulásra. Gondoljunk itt a leromlott és hiányos lakásrendszerekre (slumok, lakáshiány), a közterületek szerepváltozására, a COVID hatására vagy a klímaváltozás és a társadalmi változások közötti interakciókra.

A klímaváltozás sok terhet ró a városokra/településekre, de a közösségekre és egyénekre egyaránt. A leszakadó térségekben a klímaváltozás hatásait csökkentő szabályozások különösen élesen jelennek meg, nagy terhet jelentenek a családoknak és a településeknek, bár az új szabályok országosan fontosak. Milyen megoldásokat lehet ezekben a térségekben felvetni?

A közösségek feladata egyre jelentősebbé válik. A körkörös gazdaság vagy a közösségi energia megoldások szerepe az egyes települések életében egyre jelentősebb. A dinamikus társadalmi átalakulások mindenképpen igénylik a változást, miközben az intézményes társadalom egyre kevesebb szerepet tud felvállalni és erőforrást biztosítani. Felértékelődött a jelentősége a helyi közösségek szerepvállalásainak, valamint az eltérő kulturális és gazdasági karakterrel rendelkező rétegek egymás mellett élésének.

A Városi Társadalmi Innovációk “szabadon választható tárgy” a városi/települési térben megjelenő nemzetközi és magyar innovatív társadalmi kísérleteket mutatja be. Olyan beavatkozásokat ismertet meg a hallgatókkal, mint a közösség fejlesztés, vállalkozás élénkítés vagy a szegény emberek lakhatását segítő önkéntes akciók, stb. Az órán a helyzetek alapján közösen (tanár, meghívott szakember és hallgató) alakítunk ki megoldási javaslatokat vagy létező újszerű példákat (kutatás – kritika – kísérlet – kreatív). Az órán mikro beavatkozási lehetőségek felvetésével is foglalkozunk, a helyi kis közösségi (kutatás-gamifikálás-tervezés-csinálás) akciókkal. A tárgy reagál a 2020-ban lezajló változásokra (járvány, gazdasági változások) is és lehetséges visszajövetelre (recovery).

Példákat mutatunk a következő témakörökben:

  1. Társadalmi bevonás (együtt a közösséggel a tervezéstől a megvalósításon át a fenntartásig)
  2. Közösségfejlesztés
  3. Lakhatás (magyar és nemzetközi példák; önkéntes építések, szociális lakásépítési projektek, lakásfoglalások)
  4. Közösségek képessé tétele a gazdasági és társadalmi leszakadás elkerülésére (a települési környezetben megjelenő és a közösség mindennapi életét segítő akciók, stratégiák és innovációk).

Tantárgyfelelős: prof. Dr. Alföldi György DLA

Oktatók/Előadók: prof. Dr. Alföldi György DLA, Kurucz Olívia, Bokányi Imre, Bene Bence, Beke Márton [Közös Pontok Műhely], Péterfi Ferenc, Sárkány Csilla [KIÚT Zrt.], Kukucska Gergely, Kovács Vera [ULE], Marga Jann, Kovács Bence [MTVSZ], Csepregi Dorka [AVM], Ajtay Andris [AVM], Szegfalvi Zsolt [Habitat]

Kérdés esetén ezeken az emailcímeken elértek minket: uflab@urb.bme.hu, kurucz@urb.bme.hu, alfoldi.gyorgy@urb.bme.hu

Skills: 2021, studio works