SALGÓTARJÁN  

BEVEZETŐ

A világ felfokozott ütemben változik, az építészek és városalakítók felelőssége, hogy segítsék a városokat közvetlen (Budapest / Magyarország) és tágabb (Európa / a világ) környezetük megismerésében és a jövőre irányuló lépések megtételében. Manapság látható és érzékelhető, hogy a városi – települési fizikai szövet legnagyobb kihívása a benne élő társadalom gyors átmenete – elvándorlás / szocio-kulturális szakadékok / öregedés / sűrűsödés-ritkulás – az egyelőre nem látható posztindusztriális társadalom felé. A föld ökoszisztémájának a viszonya az emberi társadalommal több ponton is mutat olyan változásokat – klíma / szennyeződésnövekedés / termőföldek fogyása / élelmiszer termelés elmaradása / energia helyzet – amelyek a jövőbeni helyzetet kutató kísérleteket igényelnek.

Mindezek tudatában a laboratórium kísérleti projekteket indít, vizsgálja azok haladását, eredményeit, a felhasznált eszközöket és a köztük lévő viszonyokat. Az UFLab műhely megismerve és megértve a városi-települési térben zajló folyamatokat és azok fontosságát, mikro-kutatásokat kíván folytatni hallgatókkal közösen, kapcsolatot teremtve hazai és külföldi egyetemi, valamint kísérletező – kutató helyekkel. A mikro-projektek sugározzák a csoport jövő iránti és a környező társadalmi változások iránti nyitottságát és keresik azokat az építészeti, városalakítói, de akár technikai megoldásokat, melyek kötődhetnek konkrét hazai beavatkozásokhoz vagy elméleti felvetésekhez.


The research reported in this paper was supported by the Higher Education Excellence Program of the Ministry of Human Capacities in the frame of  Artificial Intelligence research area of Budapest University of Technology and Economics (BME FIKP-MI/SC)