PUBLICITY – Gamified tool by Olivia Kurucz

PUBLICITY – Character game for shared urban vision-building
Gamified tool development by Olivia Kurucz (2020-)

A részvételi tervezés, a gamifikáció és a jövőkutatás közös metszéspontjainak felderítése új távlatokat, mélységeket és kihívásokat nyithat a várostervezésben. Doktori kutatásom célja egy olyan innovatív játékosított eszköz kifejlesztése volt, amely beépíthető a várostervezési/döntési folyamatokba és segíti a különböző társadalmi csoportok felhatalmazását és képessé tételét arra, hogy beleszólhassanak településük jövőjébe annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az ezekre épülő különféle lehetséges várostervezési alternatívák kidolgozását.

Kiemelt szempont volt egy olyan „közös városi játéktér” létrehozása, amely a részvételi tervezési folyamatok egyes lépéseiben új kor- és célcsoportokat szólít meg, növeli a társadalmi elfogadást, segíti az egyenlő véleménynyilvánítást az eltérő társadalmi csoportok között és biztosítja a párbeszédhez szükséges informálisabb légkör kialakítását.

Kutatásomban a gamifikáció urbanisztikai felhasználásának érdekében várostervezési oldalról foglalkoztam a részvételi tervezéssel és a jövőkutatás alapjaival, míg másik oldalról a gamifikáció szakmai és technikai alapjait, valamint a gyakorlatban alkalmazott (hazai és nemzetközi) eszközeit vizsgáltam. Az elméleti/tudományos paraméterek felállítása alapján terveztem meg az eszközt és teszteltem különféle platformokon.

A játékosított eszközt 10 alkalommal teszteltem részvételi tervezések célzott konzultációs alkalmain, ezután egy alkalommal átültettem egy részét nyilvános pábeszéden alkalmazható formába. A célzott konzultációs alkalmakon összesen 128 fő tesztelte az eszközt, a nyilvános párbeszéden 22 fő adta át véleményét ilyen formában.

A 10 játékteszt közül 4 workshop valós beavatkozáshoz adott segítséget, 6 alkalommal egy adott valós város szereplőinek jövőképét szimuláltuk.

A játéktesztek résztvevői különféle kor- és célcsoportokba tartoztak, köztük gimnáziumi diákokkal (1. és 10. játékteszt), doktori iskolai hallgatókkal és oktatókkal (2. játékteszt), önkormányzatokkal (3. és 6. játékteszt), különböző egyetemek magyar építészképzésében tanuló hallgatóival (4. játékteszt), eltérő szakmai háttérrel rendelkezőkkel (5. és 8. játékteszt), piaci szereplőkkel, oktatási vezetőkkel és szakági tervezőkkel (6. játékteszt), más egyetem szakmérnöki képzésén (9. játékteszt), valamint 8. kerületi helyi lakókkal (7. játékteszt).

Team members: Kurucz Olívia, Prof. Dr. Alföldi György DLA
Kutatóbázis: UFLAB (BME ÉPK Urbanisztika Tanszék Urban Future Laboratory), BME Építőművészeti Doktori Iskola
Workshop partnerek: Illyés Gyula Gimnázium, Trash Art MeetUp Veszprém, BME/ÉPK, BME ÉDI, Húsznegyven Egyesület, Budaörs Város Önkormányzata, RÉV8 Zrt., ELTE PPK EKTI, KÉK, Építészfesztivál: Future Perfect.
Köszönet: Lippai Edit PhD, Bányai Fanni PhD, Asoum Alagha, Gerzsenyi Judit

Skills: 2021, 2022, 2023, projects, public participation, research, workshops